Annonse
  • Annonse
Torsdag 19.Januar 2017
ARBEIDSKAR: Skribenten peiker på at velstanden og velferda i dei nordiske landa kan tilskrivast utviklinga på 18- og 1900-talet. Utviklinga som gav arbeidsfolk moglegheit til utdanning og plass i styringa av samfunnet løyste ut ei voldsom samfunnsdrivande kraft. (Arkivbilete frå Gol historielag sin historiske kalender 2013: Tømmerkøyring med doning, Emil Stuveset på lasset.)

Den nordiske velferdsrevolusjonen

 Ordet revolusjon blir brukt om grunnleggjande endringar som den industrielle revolusjonen, som tok 100 år, den franske i 1789 og den russiske i 1917. På liknande vis kan me prate om den nordiske velferdsrevolusjonen frå tidleg til seint 1900-tal.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Hallingdølen arbeider etter Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten sine reglar for god presseskikk.
Alt innhald er opphavsrettsleg beskytta. Hallingdølen har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det vert lenka til.
Kopiering av materiale frå Hallingdølen.no for bruk andre stader er ikkje tillatt utan avtale.
logo
Annonse